Kaisando
" Kaisando " 開山堂 Kenchoji Temple / 2003 / 126cm×260cm
(C) 杉本 洋